Breeding seminar: Status report Midline defect in Burmese kittens

Midline defect is a malformation of kittens that occurs to a greater extent in Burmese than in other cat breeds. A research group at SLU in Uppsala is trying, with a grant from Maj Johnson’s fund, to develop a genetic test. The group collaborates with Professor Leslie Lyons from the University of Missouri, Colombia and with the Swedish Burmese Cat Club and therefore we now have the chance to have the latest results presented to us by Gabriella Lindgren and her research group.

Our preliminary analyses suggest that several genomic regions may be involved in the development of midline defect. But this result could also be due to the fact that we currently have too few animals to compare. However, one chromosomal region overlapped between the families with more different defects, which is positive.

Here we will present our latest results from whole genome sequencing of five Burmese cat  families. We will also present the way forward we take to solve this mystery. 

Dr. Åsa Olsson, Dr. Rakan Nboulsi , Dr. Gabriella Lindgren

Dept of Animal Breeding and Genetics, SLU, Uppsala 

https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/sallskapsdjurens_forskningsfond/maj-johnsons-fond/

The Swedish Burmese Cat Club

Time: Sunday, May 21 at 2:00 -3:00 PM (UTC +2:00)  via Zoom

Send an e-mail to helena@burmaklubben.com for a zoom link.

Avelsseminarium: Statusrapport för Midline Defect hos Burmakattungar

Midline defect är en missbildning av kattungar som förekommer i högre grad hos burmor än hos andra kattraser. En forskargrupp på SLU i Uppsala försöker, med bidrag från Maj Johnsons fond, få fram ett genetiskt test. Gruppen samarbetar med professor Leslie Lyons från University of Missouri, Colombia samt med Burmaklubben och därför får vi nu chansen att få de senaste resultaten redovisade för oss av Gabriella Lindgren och hennes forskargrupp.

Våra preliminära analyser tyder på att flera genomiska regioner kan vara involverade i utvecklingen av Midline Defect. Men detta resultat kan också bero på att vi för närvarande har för få djur att jämföra. En kromosomregion överlappade dock familjerna med fler olika defekter, vilket är positivt.

Här kommer vi att presentera våra senaste resultat från helgenomsekvensering av fem Burmafamiljer. Vi kommer också att presentera hur vi går framåt för att lösa detta mysterium.

Dr Åsa Olsson, Dr Rakan Nboulsi , Dr Gabriella Lindgren

Avd för djuravel och genetik, SLU, Uppsala

https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/sallskapsdjurens_forskningsfond/maj-johnsons-fond/

Burmaklubben

Tidpunkt: Söndag den 21:a maj kl 14-15 via Zoom

Skicka ett mail till helena@burmaklubben.com för zoom länk.

OBS! Föreläsningen kan komma att hållas på engelska.