Update from SLU

Nothing has happened with the project since recieving SEK 500,000 in support from Maj Johnson’s fund.

There are several important projects that must first be completed, but it is expected to start the                    sequencing by the summer of 2022.

Leslie Lyons contributes with genome from healthy cats. These are needed to be able to compare with the genome of midline affected kittens.

Uppdatering från SLU

Inget har hänt med projektet sedan man fick   500.000 sek i stöd ur Maj Johnsons fond.

Man har flera viktiga pojekt  som först måste avslutas, men man räknar med att kunna börja sekvensering till sommaren 2022.

Leslie Lyons bidrar med genom från friska katter. Dessa behövs för att kunna jämföra med arvsmassan från midline drabbade kattungar.