Important message from SLU

More kittens with midline defect needs to be sequenced, as well as the parent animals and healthy siblings.

Please spread this among your fellow breeders.

See instructions here on how to submit kittens and blood tests to SLU.

Viktigt meddelande från SLU

Fler kattungar med midline defect behöver sekvenseras, samt även föräldradjuren och friska syskon.

Vänligen sprid detta bland era uppfödarkollegor.

Se instruktioner här hur du går till väga för att skicka in kattungar och blodtester.