Owned and administrated by The Swedish Burmese Cat Club

Financial support

The Midline project at SLU has been granted SEK 500,000 in support from Maj Johnson’s fund.

Now we hope that a test can be developed soon.

Finansiellt stöd

Midlineprojektet på SLU har blivit beviljat 500.000 sek i stöd ur Maj Johnsons fond.

Nu hoppas vi på att man snart kan utveckla ett test.

Stäng meny