Financial support

The Midline project at SLU has been granted SEK 500,000 in support from Maj Johnson’s fund.

Now we hope that a test can be developed soon.

Finansiellt stöd

Midlineprojektet på SLU har blivit beviljat 500.000 sek i stöd ur Maj Johnsons fond.

Nu hoppas vi på att man snart kan utveckla ett test.