EDTA blood test needed

We would like some help from you regarding the collection of control samples on Burmese cats!  There is a need to get more samples for good controls.

Can you help to spread this info so it might be possible to finish the project? Maybe you should visit your vet for a vaccination in the near future and might want to send a blood test (EDTA tube) at the same time to the research?

1-2 ml of blood is sufficient, or up to the label of the tube. Attach a copy of the pedigree. The veterinarian should also check that it’s the correct cat through ID verification.

Gabriella Lindgren SLU
gabriella.lindgren@slu.se

Åsa Ohlsson SLU
asa.ohlsson@slu.se

Send to:

Gabriella Lindgren
Institutionen för Husdjursgenetik, VHC
SLU
Box 7023
750 07 Uppsala
SWEDEN

EDTA blodtester behövs

Vi vill ha lite hjälp från er angående insamling av kontrollprover på Burmor! Det finns ett behov av att få fler prover för bra kontroller.

Kan du hjälpa till att sprida denna information så att det kan vara möjligt att komma i hamn med projektet? Kanske ska du vaccinera din katt inom en snar framtid och kanske vill skicka ett blodprov (EDTA-rör) samtidigt till forskningen?

1-2 ml blod räcker, eller upp till etiketten på provröret. Bifoga också kopia på stamtavla. Veterinären bör även kontrollera att det är rätt katt genom ID kontroll.

Gabriella Lindgren SLU
gabriella.lindgren@slu.se

Åsa Ohlsson SLU
asa.ohlsson@slu.se

Skicka till:

Gabriella Lindgren
Institutionen för Husdjursgenetik, VHC
SLU
Box 7023
750 07 Uppsala
SWEDEN